10 stappen - aandachtheelt.nl
10 stappen - aandachtheelt.nl

Mijn klanten (de werkgevers)

In 10 stappen blijvend hersteld van Stress, Burnout, Angst en Depressie
zonder terugval, ongeacht de duur van je klachten.

(HR)managers van bedrijven die te maken hebben met een te hoog percentage ziekteverzuim van medewerkers die uitvallen of dreigen vast te lopen door stress- spanning- en burnout klachten en die: 

  • Zich betrokken voelen bij hun medewerkers
  • Zich zorgen maken om het welzijn van hun medewerkers
  • Onnodig ziekteverzuim en de daarmee gepaard gaande kosten willen voorkomen
  • De oorzaak van de klachten willen aanpakken

Dit zijn betrokken werkgevers die zorg hebben voor hun medewerkers. Zij hebben realiteitsbesef dat voorkomen beter is dan genezen. Dit biedt tevreden en gelukkige medewerkers en financieel voordeel doordat het ziekteverzuim aanzienlijk beperkt wordt. 

Dit zijn vaak redenen om mijn expertise in te schakelen:

  •  Je wilt duidelijkheid in de oorzaak van de klachten, wanneer medewerkers zich steeds opnieuw ziekmelden
  •  Je hebt al diverse interventies geprobeerd, echter zonder blijvend resultaat
  •  Je wilt de juiste begeleiding voor je zieke werknemers, omdat je hen blijvend herstel gunt
  •  Je ligt wakker van de gevolgen van het hoge ziekteverzuim
  •  Je wilt grip op de uitval van medewerkers, langdurige uitval voor zijn.
  •  Je vindt preventie belangrijker dan herstel.
Share This