10 stappen - aandachtheelt.nl
10 stappen - aandachtheelt.nl

Privacy policy website
Versie: 20182905
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.aandachtheelt.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website www.aandachtheelt.nl is eigendom van Welzijnspraktijk Aandacht en staat
  onder beheer van Welzijnspraktijk Aandacht en XFerion Design de contactgegevens van
  Welzijnspraktijk Aandacht zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Gegevens van bezoekers
  a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan
  www.aandachtheelt.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens
  zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  b. XFerion Design zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet
  dit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Welzijnspraktijk Aandacht.
  c. worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en
  te optimaliseren.
 3. Mailbox info@aandachtheelt.nl
  Het contactformulier van de website Welzijnspraktijk Aandacht komt alleen door naar de
  mailbox nadat er akkoord gegevens is op 2 vragen:
  • Ik ben op de hoogte en akkoord met het privacyreglement.
  • Hierbij geef ik Elly Voskuilen-van der Waal toestemming mijn persoonsgegevens te
  gebruiken om contact met mij op te nemen.
  Alleen Welzijnspraktijk Aandacht heeft toegang tot de mailbox en draagt zorg voor het
  verwijderen van persoonlijke informatie zo snel als het behandeltraject dat toelaat. Wanneer
  het behandeltraject is afgesloten wordt alle informatie z.s.m. uit de mailbox verwijderd. De
  mailbox bevindt zich in een beveiligde omgeving.
  XFerion Design heeft geen inzage in de mailbox, zonder toestemming van Welzijnspraktijk
  Aandacht
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Welzijnspraktijk
  Aandacht. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1
  van deze Privacy Policy.
  NFG –Privacy policy website
 5. Disclaimer
  Welzijnspraktijk Aandacht is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat
  de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de
  website is daarvoor afdoende.
 6. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Welzijnspraktijk Aandacht verzamelt uitsluitend naam en e-mailadres van de bezoekers van
  de website, die op het contactformulier zijn ingevuld.
  Gegevens die door de klant aan Welzijnspraktijk Aandacht zijn verstrekt zullen nooit aan
  derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk
  bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 7. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Welzijnspraktijk Aandacht verstrekt, worden in een beveiligde
  omgeving opgeslagen.
 8. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien,
  of vragen om verwijdering. Welzijnspraktijk Aandacht kan de klant in een dergelijk geval
  vragen om de wijziging op een door Welzijnspraktijk Aandacht voorgeschreven wijze door te
  geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
Share This