10 stappen - aandachtheelt.nl
10 stappen - aandachtheelt.nl

Prima preventie voorkomt vastlopen. Zo doe je dat!

door | 27 feb 2015 | Blog | 3 reacties

Je bent niet geboren om vast te lopen

Je bent geboren om voluit te leven,je gelukkig te voelen in je werk, je relatie, vrienden en familie.  Toch kan het gebeuren  dat je onzekerheid, stress, depressie, of zelfs angst en paniek ervaart. Wacht je dan tot de situatie om je heen verandert of verander jezelf?

De manier waarop we met onze problemen en situaties omgaan heeft alles te maken met onze overtuigingen

Dat kan zelfs een overtuiging zijn, waarvan jij je niet bewust bent.  Waar komt deze eigenlijk vandaan?

Als kind trek je conclusies

Enerzijds neem je de overtuigingen van je ouders over. In je puberteit ga je deze grondig onderzoeken en je afzetten. Je gaat je eigen mening vormen en dat  is heel goed, ook zal zijn je ouders daar niet altijd blij mee.  Anderzijds kan een onbewuste overtuiging aanwezig blijven, zonder dat je dit beseft. Een voorbeeld:  stel dat je als kind altijd heel gehoorzaam moest zijn. Als je niet luisterde was je niet goed, deugde er niets van jou. Bij de kleinste ongehoorzaamheid was je al heel erg fout. In je onderbewuste wordt opgeslagen dat je niet goed genoeg bent en je gaat heel erg je best doen. En dat blijf je heel je leven doen……………………..! Zo zijn er talloze voorbeelden.

Zo kan je onbewust een overtuiging hebben dat je het allemaal perfect moet doen

dat je geen fouten mag maken, dat je het zelf moet oplossen,  geen hulp mag vragen enz. Hierdoor ga je heel veel van jezelf vragen. Als het allemaal lukt, voel  je je goed, als het niet lukt voelt het als overleven en moet je van alles………

Het voorkomen van uitval door vastlopen of onbalans begint met meer bewustzijn

Kan jij de signalen van dreigende onbalans of vastlopen waarnemen en herkennen? Zelf heb ik jaren doorgerend. Ik was lekker druk bezig, kreeg waardering, was aardig tegen iedereen en dat gaf mij een goed gevoel.  Totdat een burnout mij dwong om stil te gaan staan, te kijken waar ik nu eigenlijk zo druk mee was.

Inzicht in dit onbewuste proces kan je helpen anders naar jezelf te kijken, waar te nemen wat er in je gebeurt

Hoe doe je dat? Ga eens stil staan en kijk wat er in je gebeurt. Waar ben jij allemaal mee bezig? Moet dat echt zo, kan het ook anders, voelt het goed,  is dit wat je echt wilt?

CONCLUSIE

Vaak worden we, zonder dat we dit zelf beseffen, aangestuurd door wat we als kind onbewust hebben opgeslagen in ons systeem. Dit kan de oorzaak zijn dat je, soms jaren later, vastloopt. Stil staan, vragen stellen aan jezelf, waarnemen wat er in je gebeurt kan je helpen hier zicht op te krijgen.

Wanneer je het prettig om ondersteuning te krijgen bij dit proces van stilstaan

kan ik je met behulp van een meting op je diverse leefgebieden inzicht bieden in jouw onbewuste overtuigingen. Ik kan je daarbij inzicht geven of er kans is op vastlopen en op welke leeftijd er onbalans in jouw overtuigingen is ontstaan.[/rad-hl]

Ik hoop dat deze tips  voor jou waardevol zijn.  Zou je met mij willen delen wat ze jou te zeggen hebben? Je kunt dat  doen in het commentaarveld hieronder.

Wil je mij helpen door dit artikel te delen met je netwerk? Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder, zodat anderen deze tips ook kunnen benutten. Alvast hartelijk bedankt hier voor.

Share This