10 stappen - aandachtheelt.nl
10 stappen - aandachtheelt.nl
Een medewerker met angstklachten of zelfs paniekaanvallen is een vervelende kwestie. Vaak gaan deze klachten gepaard met stress of een burn-out. Iemand durft ineens de straat niet meer op of auto te rijden. Dit is voor een medewerker heel confronterend. Het betekent immers niet alleen dat hij zijn werk niet meer kan doen maar ook een ernstige belemmering heeft in zijn sociale leven. Het overwinnen van angst is niet eenvoudig. Als er geen of weinig begrip is in de directe omgeving van de cliënt zal dit de genezing zeker niet bespoedigen. Iemand met agorafobie simpelweg pushen om lekker even naar buiten te gaan voor een frisse neus werkt alleen maar averechts. Deskundige hulp kan ervoor zorgen dat de angst wordt overwonnen en geeft ook in veel gevallen blijvend resultaat. Voor deskundig advies kan je terecht bij ons praktijk in Almere.

Bied je medewerker professionele hulp uit Almere bij angst klachten

Heb je een medewerker of cliënt bij de uitkeringsinstantie die vanwege angstklachten niet kan werken, dan is het mogelijk om hier een traject voor in te kopen bij Welzijnspraktijk Aandacht in Almere. De begeleiding gebeurt aan de hand van onze beproefde methode en is gericht op blijvend herstel. Voor ons is het herstel met een blijvend resultaat het belangrijkst. Een terugval kan natuurlijk altijd voor komen, maar onze ervaring is dat die kans zeer klein is. Het te volgen traject wordt uiteraard afgestemd op de specifieke klachten van de cliënt. Dit kan je eventueel bespreken op het kantoor in Almere.

Koop een effectief traject in voor hulp bij angst bij je medewerker

Een medewerker die ziek thuis is vanwege angst of paniekaanvallen kan zeker professionele hulp gebruiken. Het is niet aannemelijk dat deze klachten vanzelf overgaan en zeker niet op korte termijn. Als je iets wilt betekenen voor de medewerker dan kun je hem een traject aanbieden via Welzijnspraktijk Aandacht in Almere. Wij gaan in een intake gesprek met de cliënt bespreken wat de specifieke klachten zijn en hier wordt vervolgens een traject voor opgesteld. Als de werkgever of uitkeringsinstantie instemt met dit plan, dan kan dit zo snel mogelijk worden gestart. Het boeken van blijvend resultaat staat voorop en niet het boeken van resultaat op zo’n kort mogelijke termijn. Onze methode is onderzocht door studenten van Windesheim. Hieruit is naar voren gekomen dat vooral het resultaat op de langere termijn zeer goed is. Ook hebben ex-cliënten zelf aangegeven dat zij baat hebben gehad bij het gevolgde traject.

 

Neem contact op

Share This