10 stappen - aandachtheelt.nl
10 stappen - aandachtheelt.nl

Mijn visie op hulpverlenenmijn visie op coachen

Cliënten
mensen
verdriet en pijn
het mag er zijn.

Herkenning
verdieping
erkenning
opening.

Verwarring
chaos
ordening
komt los.

Ontdekken
uitstrekken

eigen macht
Levenskracht.

Loslatengelukkig leven

Wat houdt mij tegen?
Ik zoek naar wegen
om bij mezelf te komen
die leiden naar vervulling
van mijn dromen.

Het verleden houdt me vast
en voelt als last.
Leef ik in het heden,
dan is er geen verleden.

Leef ik bij het moment
en richt me op mijn talent
is elke dag een nieuwe kans,
het leven wordt een dans
waarin ik niet verdwaal en
zelf mijn richting bepaal.

Ik Benlevenskracht

Ik ben
ik leef
ik voel
ik geef

Ik draag
ik vraag
ik ervaar
dit is waar

Ik bepaal
wie ik ben
of ik stil sta
of ik ren

Mijn leven
is mij gegeven

Bewust Zijn

ik verschijn
vanuit mijn diepste bron
waar mijn leven begon
waar ik mijn oorsprong ken

Ik Ben

Authentiekauthentiek

Laat zien wie je bent
dan word je erkend
in je eigenheid.

Geef op je strijd
om aardigheid
en eergevoel.

Het is je doel
authentiek te zijn
van heler harte
en zonder pijn.

Geboortegeboorte

Vandaag ben ik opnieuw geboren
vandaag ben ik mijn angst verloren
niet ik moet, maar ik mag

Leven, liefhebben, werken
elke dag.

Share This