10 stappen - aandachtheelt.nl
10 stappen - aandachtheelt.nl

Is stress en burnout de schuld van de
werkgever of de werknemer?

In 10 stappen blijvend hersteld van (ernstige) stress en burnout klachten, zonder terugval, ongeacht hoelang deze klachten al bestaan.

 • Vraagt u zich ook wel eens af hoe het nu komt dat de ene werknemer alles aan kan en ook onder druk goed blijft presteren, terwijl de andere werknemer al bij een beetje verhoogde werkdruk of spanning omvalt?
 • Aan wie ligt dat eigenlijk? Het bedrijf, de werkgever, de werknemer?
 • Kan je dat meten?
 • Kan je dat voorkomen?
 • Kan je dat blijvend herstellen?

Met onze unieke methode Repairing Balance kunnen wij dit inderdaad meten, voorkomen en blijvend herstellen. Hoe doen we dat dan? Afhankelijk van de ernst van de klachten hebben we de beschikking over verschillende programma’s.

 

 

Keeping Balance

preventieve coaching voor een stevig evenwicht

Voor wie:

 • Leidinggevenden: om beter en met meer inzicht leiding te kunnen geven
 • HR-professionals: om het lijnmanagement te ondersteunen
 • Medewerkers die:
  • moeite hebben om te bieden wat van hen wordt gevraagd
  • dreigen uit te vallen in het arbeidsproces
  • moeite hebben met veranderingsprocessen
  • vast lopen of dreigen vast te lopen in communicatie en conflictsituaties

Het individuele programma Keeping Balance zorgt ervoor dat leidinggevenden beter en met meer inzicht leiding gaan geven. Als jouw medewerker wankelt en zonder doelgerichte actie binnenkort wel eens voor langere tijd zou kunnen uitvallen is de vraag: hoe voorkom je dat? Ons antwoord is: met Keeping Balance. Als je als medewerker het gevoel hebt dat je uit balans aan het raken bent, geeft Keeping Balance je evenwicht: inzicht in je eigen denken, gevoelens en handelen. Je leert hierin blijvend sturen, waardoor je steviger staat en beter om kunt gaan met lastige situaties.

Zo werkt het

Elke coaching start met een kennismaking gesprek. Tijdens dit gesprek vult de deelnemer een vragenlijst in. Hierdoor wordt zichtbaar waar het knelpunt zit. Deze vragenlijst wordt na afloop van het traject opnieuw ingevuld, waardoor meetbaar is of de coaching succesvol was. Het programma Keeping Balance bestaat uit 10 stappen. De deelnemer krijgt een werkboek dat als rode draad door de coaching gaat fungeren. De methode omvat 10 tot 15 gesprekken van gemiddeld 1,5 uur. De coach doorloopt de volgende 3 fasen met de deelnemer:

1. Onderzoek

De deelnemer ontdekt in welke situatie de natuurlijke balans sterker kan worden om zo succesvoller te zijn en zich meer te kunnen ontwikkelen. Er wordt dieper op de meting uit de intakefase ingegaan. Duidelijk wordt op welke vlakken onderhoud nodig is om meer in balans te komen.

2. Herstel

Na fase 1 weet de deelnemer wat de valkuilen zijn, welke eigenschappen hem uit balans brengen en welke vaardigheden verbeterd moeten worden. Door gericht te werken aan wat hij in de onderzoeksfase heeft ontdekt, verstevigt de deelnemer in fase 2 zijn natuurlijke balans. Het resultaat is een vernieuwde en solide basis voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

3. Afronding

In deze fase leert de deelnemer de vernieuwde balans in de praktijk toe te passen. Tevens kijkt de coach met de deelnemer terug op de ontwikkeling die hij of zij heeft doorgemaakt. De eindmeting maakt het resultaat van de coaching zichtbaar.

Resultaat

De medewerker krijgt zicht op waar zijn klachten vandaan komen. De coach begeleidt hem op zijn weg naar herstel. De medewerker leert balans te houden tussen denken, voelen en handelen. Voor de organisatie zal het resultaat zijn dat de medewerker weer volop aan de slag is. Het resultaat van Keeping Balance kan ook aan een leidinggevende beter inzicht geven in processen in zichzelf. Hierdoor is de leidinggevende in staat zijn team beter aan te sturen.

 

Building Balance

met effectieve coaching naar een nieuw evenwicht

Voor wie:

 • Medewerkers en managers die:
  • te maken hebben met ernstige psychische klachten
  • langdurig onder stress staan en daarin zijn vastgelopen
  • zijn uitgevallen door een burnout
  • zich steeds opnieuw ziek melden met dezelfde psychische klachten

Een medewerker met stress, psychische klachten of burnout heeft snel professionele coaching nodig. Het programma Building Balance biedt uitkomst. Gestructureerd en effectief. Voor medewerkers die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn voelt de kleinste klus al aan als een missie naar Mars. Ze ervaren alles als negatief en menen dat alles tegen zit. Vaak zien ze geen oplossing meer voor hun situatie, reageren wanhopig op omstandigheden en dreigen daarom langer ziek te blijven. Building Balance biedt in deze uitzichtloze situatie perspectief. De medewerker komt weer in beweging en daardoor weer tot prestatie.

Zo werkt het

Het traject Building Balance bestaat uit 10 stappen. De start is een kennismaking met de coach en het programma met als doel een traject neer te zetten op maat. De medewerker vult een vragenlijst (eerste meting) in om te toetsen wat nodig is Deze vragenlijst wordt na afloop van het traject opnieuw ingevuld, waardoor meetbaar is of de coaching succesvol was. Het traject wordt ondersteund met een werkboek. Dit werkboek bevat oefeningen, opdrachten en inzichten om het proces van herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het programma omvat 15-20 gesprekken van gemiddeld 1,5 uur. De coaching is gericht op het realiseren van een optimaal mentaal evenwicht, dat noodzakelijk is voor een succesvolle terugkeer in het arbeidsproces. De coach doorloopt de volgende 3 fasen met de deelnemer.

1. Onderzoek

Als eerste staat de coach stil bij de situatie van de deelnemer. Wat is de oorzaak van de onbalans? Welke gebeurtenissen en gevoelens vormen de bron van het probleem? Er wordt dieper op de meting uit de intakefase ingegaan. Er vinden uitgebreide metingen plaats van de gebieden van denken, voelen, overtuigingen, emoties, compensaties, weerstanden. Hierbij worden de onderliggende verbanden zichtbaar gemaakt. De deelnemer wordt bewust van wat er in hem gebeurt.

2. Herstel

Door middel van de eerste fase weet de deelnemer welke eigenschappen hem uit balans brengen en welke vaardigheden verder ontwikkeld dienen te worden. Samen met de coach werkt hij hieraan door middel van gesprekken, inzichten en oefeningen. De deelnemer komt mentaal in beweging en ontwikkelt zelfvertrouwen.

3. Afronding

De deelnemer en coach kijken samen terug. De groei en het herstel worden zichtbaar. De deelnemer leert het nieuwe evenwicht vast te houden. De coach sluit af met een evaluatie, waarbij de derde en laatste meting het resultaat van de coaching zichtbaar maakt. De coach rapporteert, in overleg met de deelnemer, aan de leidinggevende.

Resultaat

De medewerker weet waar zijn klachten vandaan komen. Hij heeft geleerd balans te houden tussen denken, voelen en handelen. Zijn kwaliteit van leven, zowel zakelijk als privé, is aanzienlijk verbeterd. Voor de organisatie zal het resultaat zijn dat de medewerker weer volop aan de slag kan.  

Share This