10 stappen - aandachtheelt.nl
10 stappen - aandachtheelt.nl

Hoe blijf je in evenwicht als “alles” tegen zit?

 

Dynamiek in evenwicht

Effectieve coaching bij stress, burnout, minder ernstige angst klachten, onzekerheid. Dit programma is tevens goed inzetbaar als persoonlijk ontwikkelingstraject.

Het individuele programma Dynamiek in evenwicht zorgt ervoor dat je inzicht krijgt. De basis is het leren (her)kennen van je signalen in je denken, gevoel en lichaam. Je daarmee leren te verbinden en vanuit die verbinding met jezelf gaan bewegen en sturen. Het programma kan als therapie en als cursus worden gezien, maar is bovenal een ontdekkingstocht, een ontdekking van we je in wezen bent, wat je echt voelt en wat je werkelijk wilt.

Tijdens deze ontdekkingstocht leer je jouw overtuigingen kennen en de conclusies die je als kind hebt getrokken. Overtuigingen die je nu nog als gereedschap inzet om situaties te hanteren. Wanneer je niet het juiste gereedschap gebruikt, of zoals deze methode aangeeft, niet op de juiste manier omgaat met je signalen, loop je vast. Wij leren je zo te bewegen dat je in balans komt en blijft.

Het unieke aan Repairing Balance is dat de methode gebruik maakt van een werkboek, met daarin een 10-stappen plan. Hierin zijn metingen opgenomen van denkpatronen, gevoelens, overtuigingen, lichamelijke klachten, weerstanden en emoties. Op basis daarvan werkt de cliënt aan herstel, met blijvend resultaat als gevolg.

Herken je één of meer van bovenstaande vragen en heb je er last van? Dan is ons programma Dynamiek in evenwicht de oplossing voor jou.

 •  Vind je dat je partner je niet begrijpt?
 • Raak je het contact met je kinderen kwijt?
 • Loop je vast in je werk?
 • Raak je steeds in dezelfde situaties verzeild?
 • Weet je niet waarom jij je ongelukkig voelt?
 • Durf je niet voor jezelf op te komen?
 • Weet je niet meer hoe het nu verder moet met je leven?
 • Eindelijk die onzekerheid eens aanpakken?
 • Last van ongezonde spanning?
 • Ben je bang dat je het niet meer redt?
 • Krijg je signalen van je lichaam dat je opgebrand raakt?
 • Voel jij je vaker somber dan gelukkig en ontspannen?
 • Lijkt het alsof je nooit iets goed doet?
 • Denk je dat het aan jou ligt als er iets fout gaat?
 • Voel jij je minderwaardig ten opzichte van anderen?

Zo werkt het:

Het coachtraject start met een kennismaking/intakegesprek waarbij de hulpvraag en de problemen die de cliënt ondervindt aan de orde komen. De cliënt krijgt een werkboek dat als rode draad door de coaching loopt. Dit traject vergt 10-15 gesprekken van gemiddeld 1-1,5 uur. De coach doorloopt de volgende fasen met de cliënt.

1. Onderzoek

De cliënt leert stil te staan en zich bewust te worden van wat er in hem leeft. Er wordt gestart met een eerste meting van de gevoelens, denkpatronen, overtuigingen, lichamelijke klachten, emoties en weerstanden. Deze meting wordt in de loop van het traject en na afloop van de coaching nog een keer herhaald. De cliënt krijgt hiermee inzicht in hoeverre zijn innerlijke balans is hersteld en bovendien wordt na afloop van het traject zichtbaar wat de coaching voor de cliënt heeft opgeleverd.

2. Herstel

Na fase 1 weet de cliënt wat de valkuilen zijn en welke eigenschappen en vaardigheden hersteld moeten worden. Hij heeft de eerste stappen op 

weg naar verandering en herstel al gezet. In fase 2 gaat de cliënt oefenen met de nieuwe kennis en vaardigheden. Hij krijgt handvatten aangereikt om, onafhankelijk van anderen en omstandigheden, zijn leven anders aan te sturen. Hij leert daarbij beter in verbinding te komen met zichzelf en hij staat steviger in zijn schoenen

3. Afronding

In fase 3 leert de cliënt de vernieuwde balans blijvend toe te passen. De cliënt is nu geworteld in zichzelf, waardoor hij niet meer omvalt of vastloopt.

Resultaat

Twintig jaar ervaring leert ons dat onze cliënten door een Repairing Balance traject inzicht in zichzelf en de oorzaak van hun onbalans hebben gekregen. De hen aangereikte handvatten stellen hen in staat zijn om gelukkig en adequaat in het leven te staan.

Onderzoek heeft uitgewezen dat onze cliënten hun kwaliteit van leven tijdens een Repairing Balance traject hebben zien verbeteren van gemiddeld een 5,2 naar een 8. Deze kwaliteit van leven bleek men ook vele jaren na afloop van het traject vast te kunnen houden.

Share This