10 stappen - aandachtheelt.nl
10 stappen - aandachtheelt.nl

Angst is niet iets om bang voor te zijn,
angst is je bondgenoot

 

In 10 stappen blijvend hersteld van ANGST zonder terugval, ongeacht hoe lang je klachten bestaan

 •  Wordt je leven beheerst door angst?
 • Durf je de straat niet (meer) op?
 • Is de drempel van de winkel voor jou ook zo hoog?
 • Ben je bang wat anderen van je vinden?
 • Ben je bang voor wat er kan gaan gebeuren?
 • Durf je de deur niet open te doen als de bel gaat?
 • Vermijd je verjaardagen door je angst?
 • Maak jij je doorlopend zorgen?
 • Heb je moeite om te ontspannen?
 • Kost alles je moeite?
 • Voel jij je doorlopend onrustig?
 • Raak je plotseling in paniek?
 • Kan je jouw gedachten niet stoppen?

Herken je bovenstaande vragen en heb jij hier ook last van? Dan is ons programma Angsten en fobieën DE oplossing voor jou.

Angsten en fobieën

Effectieve coaching met blijvend resultaat voor mensen met langdurige angst- en paniekklachten.

Angst en paniek algemeen

Angst en paniek zijn nare gewaarwordingen, die we niet willen voelen. Mensen met angst en paniek klachten zijn geneigd de oplossing te zoeken in het vermijden van bepaalde situaties, of zij proberen de angst gevoelens te onderdrukken met medicijnen. Deze “oplossingen” leiden vaak niet tot een blijvend herstel.

Er bestaan veel theorieën over het ontstaan van fobieën, angst en paniek. Vanuit deze theorieën zijn diverse behandelmethodes ontwikkeld. Voor mensen met angst en paniek klachten is het bijzonder moeilijk om te bepalen welke behandeling het beste bij hem of haar past. Veel van onze cliënten hebben diverse therapieën achter de rug, meestal met onbevredigende resultaten. “U moet er maar mee leren leven” is vaak het eindbod. Hierdoor wordt het idee “zie je wel, ik ben niet te helpen” bevestigd.

Ook de omgeving kan grote invloed uitoefenen. Op het werk vindt men dat het nu maar eens af gelopen moet zijn, er is immers niets aan je te zien. Het aanvankelijke begrip van de partner begint slijtageplekken te vertonen.

 

Onze visie op angst en paniek

In het programma Angsten en fobieën worden angst en paniek gezien als signalen die niet bestreden, maar onderzocht en geheeld moeten worden. Signalen die aangeven dat het evenwicht binnen ons zelf is verstoord.

In onze benadering van deze klachten zien wij angst en paniek als bondgenoten

Dit lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Angst en paniek zijn signalen die je iets te vertellen hebben, signalen waar naar geluisterd en op gereageerd dient te worden.

Om de functie van angst en paniek te begrijpen, maken we een vergelijking met het pijnsignaal. Pijn is een mededeling van het lichaam die ons waarschuwt dat er iets niet in orde is. Als dit waarschuwingssignaal herkend en erkend wordt, kunnen we in actie komen. We kunnen bij voorbeeld naar de dokter gaan, die de oorzaak op kan sporen en maatregelen zal treffen om de zieke plek te genezen. Herkennen en erkennen we het pijnsignaal niet, met andere woorden, negeren we het, of verdoven we het met pijnstillers, dan lijkt het alsof alles in orde is en ondernemen we geen actie met alle gevolgen van dien. Met andere woorden: hoewel we pijn als negatief ervaren, hebben we dit signaal hard nodig.

Wanneer we een angst signaal negeren of verdoven gebeurt er niets en is herstel onmogelijk. Gaan we echter op zoek naar de oorzaak, dan kunnen we maatregelen treffen om de “zieke plek” te genezen.

Het negeren of verdoven van een pijnsignaal vinden we onverstandig, het negeren of verdoven van een angstsignaal vinden we normaal.

Zo werkt het

Het coachtraject start met een kennismaking/intakegesprek waarbij de hulpvraag en de problemen die de cliënt ondervindt op tafel komen. De cliënt krijgt een werkboek dat als rode draad door de coaching loopt. Dit traject omvat minimaal 15-20 gesprekken van gemiddeld 1-1,5 uur. De coach doorloopt de volgende fasen met de cliënt.

1. Onderzoek

De cliënt leert stil te staan en bewust te worden van wat er in hem leeft. Er wordt gestart met de eerste meting van de gevoelens, denkpatronen, overtuigingen, lichamelijke klachten, emoties en weerstanden. De cliënt wordt bewust gemaakt van de oorzaak van zijn angst en paniek gevoelens, zonder dat daarvoor diep wordt gegraven in het verleden van de cliënt. Uitgangspunt is hoe de cliënt nu zijn klachten ervaart en daarmee omgaat. De meting maakt de oorzaak van de angst en paniek gevoelens zichtbaar en de onderlinge verbanden tussen de gebieden van denken, voelen, overtuigingen, emoties, weerstanden en lichamelijke klachten worden zichtbaar. Deze meting wordt in de loop van het traject en na afloop van de coaching herhaald. De cliënt krijgt hiermee inzicht in hoeverre zijn innerlijke balans is hersteld. Bovendien wordt hiermee na afloop van het traject zichtbaar wat de coaching voor de cliënt heeft opgeleverd.

2. Herstel

In fase 2 reikt de coach handvatten aan, waarmee de cliënt stapsgewijs en in eigen tempo leert om de oorzaak van de overmatige angst en paniek gevoelens weg te nemen. De cliënt gaat oefenen met de nieuwe kennis en vaardigheden. Hij leert, onafhankelijk van anderen en omstandigheden, zijn leven aan te sturen, in verbinding met zijn gevoelens.

3. Afronding

In fase 3 leert de cliënt de vernieuwde balans zelfstandig toe te passen. Het inzicht en bewustzijn van de oorzaak van zijn onbalans, samen met de aangeleerde vaardigheden, zorgen ervoor dat de cliënt niet meer terugvalt in zijn oude patronen.

Resultaten

Twintig jaar ervaring leert ons dat onze cliënten na een Repairing Balance traject inzicht in zichzelf en de oorzaak van hun onbalans hebben gekregen. De hen aangereikte handvatten stellen hen in staat om gelukkig en adequaat in het leven te staan.

Onderzoek heeft uitgewezen dat onze cliënten hun kwaliteit van leven tijdens een Repairing Balance traject hebben zien verbeteren van gemiddeld een 5,2 naar een 8. Deze kwaliteit van leven bleek men ook vele jaren na afloop van het traject vast te kunnen houden.

Share This